CMAC_logo

KLERKSDORP

English Edition

KORTTERMYNVERSEKERING

Wat is Korttermynversekering?

Kort-termyn versekering sluit in alle tipes persoonlike versekering behalwe lang-termyn versekering en sluit in versekering vir voertuie, eiendom, huishoudelike, mediese, persoonlike aanspreeklikheids, gapingsdekking, reis en besigheid. Die rede waarom hierdie polisse geklassifiseer word as kort-termyn polisse, is omrede u versekerings behoefte oor tyd sal verander. Anders as lang-termyn versekering, neem u hierdie tipe versekering slegs uit vir ‘n spesifieke periode waartydens u dit benodig en die voorafbepaalde bedrag met u versekeraar ooreengekom, vorm maandeliks u premie. U premie word bepaal na aanleidig van u individuele risiko profiel wat bepaal word deur die volgende faktore o.a. ouderdom, geslag, bestuursrekord, voertuigwaarde, bewarings fasiliteite en of toegerus met een of ander teen-diefstal apparaat. Hoe groter die risiko hoe hoër sal u premie wees.

Hoekom het jy Korttermynversekering nodig?

Hierdie opsie van versekering stel u instaat om u en u geliefdes se finansiële risiko met betrekking tot u materiële besittings te verseker teen ‘n bekostigbare premie. Daar is meer as 100 versekeraars beskikbaar in Suid-Afrika en is dit belangrik dat u soveel kwotasies as moontlik kry by soveel moontlik betroubare versekeraars. Daarom, is dit belangrik om ‘n versekeringsmakelaar te nader wat aan u ‘n wye verskeidenheid van opsie by verskillende versekeraars kan bied.