CMAC_logo

KLERKSDORP

English Edition

ONS DIENSTE

ONS VOORSIEN DIE VOLGENDE ONAFHANKLIKE ADVIESDIENS AAN WERKGEWERS

 1. Jaarlikse Mediese skema industrie evaluering van die bestaande groepskema/s ten opsigte van die neigings in die industrie van o.a.:
  • Koste/ afhanklike verspreiding/ Reserwevlakke/ Ouderdom- en geslagsverspreiding/ Voordelestrukturering/ Administratiewe-en nie gesondheidsorg uitgawes/uit-die-sak spandering/ Impak van VMV medisyne
  • Impak van veranderde wetgewing op werknemer en groepskemas (o.a. NHI. LIMS, VMV’s, Reserwe vlakke ens.)
 2. Advies dienste: Analisering en evaluering van neigings in die mediese skema industrie, kan potensiële risiko’s geïdentifiseer word en kan advies dienooreenkomstig aan die werkgewer gegee word, m.b.t. watter groepskema/s hul behoefte die beste aanspreek. Hierdie aspekte kan insluit:
  • Impak van Demografiese veranderings in die wernemer profiel
  • Impak van ekonomiese verandering in Suid-Afrika
  • Impak van groei in die maatskappy asook herstrukturering patrone op werknemers in die maatskappy
  • Advies wanneer sodaninge markneigings noodwendig verandering in keuses regverdig
 3. Jaarlikse evaluasie aan die maatskappy Direksie m.b.t. veranderings wat werknemers sal raak in die volgende jaar (voordeel- en premie veranderings)
  • Jaarlikse werknemer inligtingsessies
  • Identifisering van voordeel tekorte – Gapings dekking ens.

ONS BIED DIE VOLGENDE BESTUURS-, DEURLOPENDE-, KOMMUNIKASIE-, EN INLIGTINGS DIENSTE AAN DIE INDIVIDUELE LID EN WERKNEMER

 1. Onafhanklike Finansiële Advies
  • Analisering van u behoefte
  • Oorweging van die mees geskikte produk wat u kort-, medium- en lang-termyn finansiële behoefte sal aanspreek
  • Bemagtiging van kliënte om ingeligte besluite te neem
  • Advies ten opsigte van alternatiewe versekerings produkte wat dekkings tekorte sal aanspreek
  • Advies oor watter finansiële produk hul kort-, medium- en lang-termyn doelwitte die beste sal aanspreek
 2. Administratiewe ondersteuning
  • Lede verwante navrae en veranderings
  • Eise- en lede navrae
  • Kommunikasie met diensverskaffers namens die kliënt i.t.v. lede kwessies
 3. Kommunikasie ondersteuning
  • Beskikbaarstelling van belangrike inligting oor produkte
  • Konsultasies om verandering in behoeftes, produk voordele, premies regulasies, en wetgewing te bespreek
  • Ad-hoc elektroniese kommunikasie