CMAC_logo

KLERKSDORP

English Edition

PRIMÊRE GESONDHEIDSORG

Wat is Primêre Gesondheidsorg?

Primêre Gesondheidsorg is bekostigbare mediese dekking beskikbaar tot maatskappye en individue wat nie geregstreerde mediese skema’s kan bekostig nie. Maatskappye sukkel om ‘n balans te handhaaf tussen die gesondheidsorg risiko van werknemers en die koste betrokke van privaat gesondheidsorg, en daarom verseker hulle nie hierdie risiko nie. Hierdie gesondheidsorg risiko en gepaardgaande navolge o.a. produksie verliese en afwesigheids vlakke bestuur met primêre gesondheidsorg.

Primêre Gesondheidsorg is nie kort-termyn- of lang-termyn versekering of ‘n geregistreerde mediese skema nie en word nie gereguleer deur die Wet op Mediese skemas nie. Hierdie produk bied nie dekking vir privaat hospitalisasie nie en is onderhewig aan die Wet op Beroepsveiligheid asook ander verwante regulasies.

Waarom is Primêre Gesondheidsorg belangrik vir Maatskappye?

BEMAGTIGING VAN WERKNEMERS Toegang tot hierdie produk is die regte ding om te doen. Die werkgewer bemagtig sy werknemers om beheer te neem van hul gesondheidsorg ten einde ‘n beter leefstyl en lewensverwagting te verseker
VERBETER GESONDHEID Werknemer toegang tot private primêre- en kwaliteit gesondheidsorg op ‘n daaglikse basis sal die neiging en risiko van swak gesondheids toestande wat maatskappye kniehalter, dramaties verbeter
PRODUKTIWITEIT Gesonde werkers is meer produktief
AFNAME IN AFWESIGHEID Gesonde werkers is minder afwesig
GELOOFWAARDIGE SIEKNOTA’S Werkers ontvang geloofwaardige sieknota’s van privaat diensverskaffers ten einde sieknota’s effektief te bestuur
LOJALITEIT Maatskappye wat registreer op primêre gesondheidsorg bewerkstellig lojaliteit onder die werksmag
AFNAME IN PERSONEELOMSET Maatskappye wat registreer op primêre gesondheidsorg bewerkstellig lojaliteit onder die werksmag
BELASTINGTOEGEWING Die maatskappy bydrae to prrimêre gesondheidsorg mag aftrekbaar wees in terme van seksie 11(a) van die IBW
BEE PUNTE Werkgewers wat primêre gesondheidsorg implimenteer mag BEE punte ontvang indien hulle kwalifiseer as ‘n diensverskaffer met ‘n vlak 4 BEE sertifikaat met ‘n R1.365 (R1.10 x 1.25) toegeing in elke rand