CMAC_logo

KLERKSDORP

English Edition

INTERNASIONALE MEDIESE DEKKING

Waarom het u Internasionale Mediese Dekking nodig?

Geregsitreerde Mediese skemas in Suid-Afrika is slegs beskikbaar aan burgers van die land en betaal ook slegs eise aan Suid-Afrikaans geregistreerde diensverskaffers. Sommige mediese skemas het slegs beprekte internasionale dekking beskikbaar en ook net vir mediese noodgevalle en vir ‘n vasgestelde periode. Dit impliseer dat persone wat buite die grense van Suid-Afrikaand werksaam is, nie genoegsame binne-en buite hospitaal dekking beskikbaar het in die land waarin hulle werk nie en dat hierdie uitgawes self betaal moet word. Hierdie uitgawe kan duur wees veral indien die heersende swak waarde van die Rand vergelyk word met ander geldeenhede. Lede moet hulle deeglik vergewis van die internasionale dekking beskikbaar op hul mediese skemas voordat hulle vertrek.

Internasionale dekking bied soortgelyke dekking as Suid-Afrikaanse mediese skemas in die land waar u werksaam is en bied ook ‘n verskeidenheid bekostigbare planne om u behoefte aan te spreek. Onderskrywingsvoorwaardes mag geld maar sal afhang van die grootte van die groep werknemers wat aansluit. Die geldeenheid waarin premies betaalbaar is sal wissel na aanleiding van die produk of land waarin u werksaam is.

Internasionale mediese dekking is definitief ‘n moet vir maatskappy in Suid-Afrika wat werknemers vir bepaalde of onbepaalde tydperke in die buiteland laat werk, sodoende bestuur die maatskappy die gesondheidsorg risikos wat met sodanige arbeid en gevolglike politiese- en gesondheids risikos gepaard gaan. Die kans is ook groter dat maatskappye ‘n spesifiek geskoolde werknemer sal behou indien Internasionale mediese dekking deel wan hul dienskontrak uitmaak.

Die volgende produkte is bekikbaar o.a. BUPA, Liberty Health Blue en Discovery Africa benefit