CMAC_logo

KLERKSDORP

English Edition

GAPINGSDEKKING / “TOP UP” VERSEKERING

Wat is Gapingsdekking en waarom het u dit nodig?

Die styging in mediese inflasie en spesialis kostes het ‘n dramatiese effek gehad op die styging in koste van privaat hospitalisasie en mediese skemas. Die afname in nie-lewensbedreigende voordele soos tandheelkunde-, oogkundige voordele, radiologie , patologie en hulpdienste, het mediese skemas genoodsaak om sekere van hierdie koste na die lid terug te bestuur. Die koste van spesialisdienste en privaathospitalisasie het ook daartoe aanleiding gegee dat mediese skemas prosedure spesifieke bybetalings implementeer as ‘n verder koste vir die lid is. Mediese skemas betaal tussen 100%- 300% skematarief vir binne-hospitaal uitgawes, met die gevolg dat lede enige kortbetalings van die hospitaalrekening self sal moet betaal.

Gapingsdekking is ‘n kort-termyn versekerings produk wat bogenoemde kostes teen 500% (5X) skematarief aan die lid terugbetaal asook hospitaalverwante prosedure bybetalings en ander verskuilde uitgawes tydens hospitalisasie. U Gapingsdekking bied aan u die GEMOEDSRUS dat u vir u hospitaalprosedure verseker is en dat u na die hospitaalprosedure in dieselfde finansiële posisie sal wees as voor die prosedure. Met registrasie sal bepaalde onderskrywingsvoorwaardes geld o.a. wagperiodes en prosedure spesifieke wagperiodes. (sien produkbrosjure op die Aflaai skakel)

Die volgende Gapingsdekking produkte is bekikbaar: Turnberry, Complimed, Admed and Sirago.